Avís legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les publicacions i continguts de qualsevol tipus que es publiquin en aquesta web (articles, posts, pàgines, infografies, descarregables, cursos, material didàctic, vídeos, etc.), estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals jo, Juna, amb la marca registrada JunaAlbert®, en sóc l’única titular.

Sense la meva autorització explícita, i posada per escrit, ningú té permís per reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir, ni usar -amb finalitats comercials o no- els continguts i formacions d’aquesta web.

Ocasionalment, podrà aparèixer en aquesta web algun contingut del qual els drets d’autor i la propietat intel·lectual siguin d’un tercer. En aquest cas, aquest fet estarà degudament assenyalat.

 

NORMES D’ÚS
Aquesta web té com a temàtica principal la difusió i comercialització dels meus serveis de Coaching.

Tots els visitants que passin per aquesta web -usuaris, lectors o clients- hauran de respectar la temàtica i dinàmica de la web, fent un ús adequat dels serveis i continguts, especialment:

– No emprar-los per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic.

– No difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.

Em reservo tots els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquesta web.

En cap cas seré responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar.

Tampoc es permeten comentaris promocionals, insultants o que vagin contra el bon to de la web.

 

PROTECCIÓ DE DADES
JunaAlbert® compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent).

Per a més informació sobre el tractament de les teves dades i perquè coneguis la política de privacitat d’aquesta web, pots punxar en aquest enllaç: Política de privacitat.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
No sóc en cap cas responsable dels perjudicis o danys de qualsevol índole que poguessin ocasionar-se per la visita a aquesta web, ja sigui per error o omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi malgrat les mesures tecnològiques necessàries que hem pres, tant jo com l’allotjador de la web, per evitar-ho.

En relació a les formacions que es puguin impartir a través d’aquesta web, no seré responsable del resultat de l’aplicació per part dels alumnes de les matèries explicades ni de les conseqüències que puguin derivar-se de llurs decisions.

En el cas dels enllaços a webs externes de tercers que puguin citar-se en els meus continguts, tal fet es farà exclusivament a tall d’exemple. No tinc cap mena de responsabilitat sobre les esmentades webs.

 

POLÍTICA DE COOKIES
Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. Et deixo l’enllaç al meu política de cookies, on pots consultar tota la informació detallada.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la de el domicili del comprador i, subsidiàriament, els Jutjats d’Antequera.